Organisering

 

 

 

 

 

 

SAB: Samvirkende Boligselskaber er bygherre, bygningsejer, driftsherre af bygninger
og udearealer. SAB udlejer plejeboliger og servicearealer, ungdomsboliger og seniorboliger.

KAB: Er byggeforretningsfører og projektsekretariat for SAB. Projektlederen har det overordnede ansvar for, at projektet gennemføres inden for den aftalte tid, økonomi samt til den aftalte kvalitet.

Københavns Kommune: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) er endelig lejer af plejecenterets servicearealer, der indgås særskilt aftale om leje af de 20 boliger til unge med ASF, i samarbejde med Socialforvaltningen (SOF), Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) er endelig bruger og ejer af de offentlige parkeringspladser i parkeringskælderen og Børn- og Ungeforvaltningen (BUF) er endelig bruger og ejer af daginstitutionen.

Totalrådgiver: Det totalrådgiverteam, som vinder projektkonkurrencen i samarbejde med de konsulenter / eksperter, totalrådgiver har teamet op med, samt eventuelle andre eksperter med viden inden for plejesektoren.

Storentreprenør: Er endnu ikke valgt. Storentreprenørerne skal planlægge og udføre byggeriet, således at byggeriet opføres indenfor den aftalte økonomi, tid og kvalitet.

Du kan læse mere om organiseringen i Konkurrenceprogrammet.