Projektgruppen

Projektgruppen består af repræsentanter for Københavns Kommunes administration samt repræsentanter for KAB.

Ansvarsområde

Projektgruppen har over for styregruppen det daglige ansvar for projektet. Den orienterer styregruppen om sagens forløb og udarbejder indstillinger til styregruppen vedrørende økonomi, tidsplan og projektmæssige forhold. Projektgruppen skal indstille forslag til leverancer og økonomiske dispositioner til styregruppen. I den forbindelse skal projektgruppen sikre, at projektets høje ambitioner understøttes ved at prioriteringer og beslutninger kan foretages på fyldestgørende grundlag – herunder f.eks. ved at tilvejebringe nyeste viden, dokumentation og gode eksempler på løsninger.
 
I forbindelse med optimeringen og projekteringen af projektforslag og hovedprojektet udpeger projektgruppen deltagere fra brugers, bygherres og myndigheders side med ekspertise inden for de beskrevne fagområder til deltagelse i arbejdsgrupper med totalrådgiveren.
 

Medlemmer af projektgruppen er:

JAN NYBO JENSEN
Centerchef Sølund, Københavns Kommune

BIRGITTE BO CHRISTENSEN
Programleder, Københavns Kommune

HANNAH HJORTH
Sygeplejefagligkonsulent, Københavns Kommune

LARS POULSEN
Arkitekt MAA / Projektleder, Københavns Kommune

PETER KÆRHUS SØRENSEN
Arkitekt MAA, Center for Bydesign, Københavns Kommune

JAN CRONQUIST
Energikonsulent, KAB