Projektledelse

Projektledelsen fra KAB har det overordnede ansvar for, at projektet gennemføres inden for den aftalte tid, økonomi samt til den aftalte kvalitet. Samtidig er det projektlederen, der sørger for den nødvendige synliggørelse af projektet overfor omverdenen.

Ansvarsområde

Projektlederen har ansvaret for at leverancer og succeskriterier realiseres, leder projektet gennem alle faser og sikrer overdragelse til drift. Desuden er det projektlederens job at holde løbende kontakt med styregruppen og rapportere til den.

Projektsekretariat:

VIBEKE GRAVLUND
Projektleder, KAB

CECILIE R. ESKELUND
Konsulent, KAB

SWECO ARCHITECTS
Bygherrerådgiver