Styregruppen

Styregruppen består af ledelsesrepræsentanter fra Københavns Kommune og KAB samt repræsentanter fra Samvirkende Boligselskaber (SAB). Den har det overordnede ansvar for projektets leverancer, tidsplan og økonomi.

Ansvarsområde

I Styregruppen sikrer man ressourcer til arbejdet i projektet og følger op på fremdriften. Man træffer de overordnede beslutninger om projektet og ændringer. Herudover bidrager man med koordinering og forandring på tværs af organisationer. Og desuden godkender man forslag til økonomiske dispositioner og leverancer samt træffer beslutninger i tvivlsspørgsmål og tvister.

Medlemmer af styregruppen er:

PER CHRISTENSEN
Leder af Boligsekretariatet, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

VIVIAN BUSE
Lokalområdechef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

DIDDI MAJA THIEMANN
Teknik & Miljøforvaltningen - Byens Udvikling

ROLF ANDERSSON
Byggedirektør, KAB

LENE VENNITS
Kundechef, KAB

FRANK SASS
SAB's organisationsbestyrelse

KJELD POULSEN
SAB's organisationsbestyrelse

VIBEKE GRAVLUND
Projektleder, KAB