Tidsplan for byggeriet

Byggeriet gennemføres over en fireårig periode fra 2018-2022.

Byggeriet opføres i 2 etaper.

De unge, der midlertidigt bor i bygning 6 og 8 fraflytter inden byggeriet påbegyndes.

Der skal planlægges efter, at plejecenteret og daginstitutionen (bygning 2 og 4) skal være i drift og bebos under nedrivning og udførelse af etape 1.

Når bygningerne i etape 1 er færdige flytter plejecenteret og daginstitutionen direkte ind i de nye lokaler, hvorefter bygningerne i etape 2 nedrives og resten af byggeriet opføres.