Vinderprojektet

C.F. Møller og Tredje Natur vinder Fremtidens Sølund. Sammen med Bascon, Transsolar og Smith Innovation tegnes og realiseres et af danmarkshistoriens største og mest visionære boligprojekter. Det blev offentliggjort af en enig dommerkomité ved prisoverrækkelsen i KAB onsdag den 17. februar 2016.

Dommerbetænkningen fremhæver bl.a. bebyggelsens facader som meget velproportionerede, varierede og afstemte i forhold til områdets byhuse. 

Download pressemeddelelsen for offentliggørelsen af vinderprojektet her (pdf)

Det nye Sølund er en helt ny måde at tænke plejehjem på, hvor vi inddrager de ældre i lokalmiljøet og byens liv.  København skal være en blandet by med plads til mangfoldighed og forskellighed, og det understøtter det nye Sølund.

 

Ninna Thomsen, Sundheds- og Omsorgsborgmester
Mod Ryesgade er bygningen trukket tilbage. Her er mikrobutikker og plejecenterets borgerrettede funktioner placeret, og der skabes mulighed for varieret og aktivt byliv.

I hjørnet mod Sortedams Dossering er facaderne trukket tilbage, så der dannes en Søplads.

Overordnet spænder forslaget bebyggelsen ud i hele byggefeltet med tre grønne gårdrum, hvoraf det centrale danner passage på tværs af Sølund, fra Ryesgade mod søsiden.  

Dommerbetænkningen

Download dommerbetænkningen her (pdf)

Dommerbetænkningen

Totalrådgiverteam

Totalrådgiver C.F. Møller Danmark A/S

Tredje Natur ApS

Bascon A/S

Transsolar Energietechnik GmbH

Smith Innovation

Vinderprojekt (mappe)

Download mappe for vinderprojektet her (pdf)

Vinderprojekt (mappe)