Politisk proces

I januar 2015 indbød Nørrebro Lokaludvalg, KAB, SAB og Københavns Kommune borgere og naboer til at bidrage med idéer og input til et inspirationskatalog til projektkonkurrencen for Sølund.

Inputs fra den udvidede borgerinddragelse blev medtaget i et udkast til konkurrenceprogrammet, som efterfølgende var i høring i sommeren 2015.

Efterfølgende er der afholdt en arkitektkonkurrence, og vinderforslaget blev valgt i februar 2016.

Vinderprojektet danner grundlag for lokalplanforslaget ”Fremtidens Sølund”, som er i høring i efteråret 2016. Lokalplanen forventes godkendt ved udgangen af 2016, med efterfølgende tilsagn om opstart af byggeproces.