Lokalplan

Vinderprojektet danner grundlag for lokalplanforslaget ”Fremtidens Sølund”, som er i høring i efteråret 2016. Lokalplanen forventes godkendt ved udgangen af 2016, med efterfølgende tilsagn om opstart af byggeproces.

Borgerrepræsentationen skal i december 2016 tage endeligt stilling til opførelse af projektet ”Fremtidens Sølund”. Dette sker ved godkendelse af Skema A.

Bilaget til den politiske indstilling om Skema A, sendes i høring frem til d.31.oktober 2016. Af bilaget fremgår bl.a. den forventede månedlige husleje for hhv. plejeboliger, seniorboliger og ungdomsboliger. Selve ind­stillingen indeholder alene budgettekniske oplysninger og sendes ikke i høring.

Læs mere i "Høringsbrevet" og "Bilag 1", som kan downloades her:

Høringsbrev - skema A (pdf)
Bilag 1 - skema A (pdf)