Offentlig høring

Udkast til konkurrenceprogrammet var i høring sommeren 2015.

Herunder findes dokumenterne (pdf-filer), der dannede grundlag for høringen:

> Høringsbrev (pdf)
> Konkurrenceprogrammet_udkast (pdf)
> Inspirationskatalog (pdf)
> Opsamling på borgermøder (pdf)
> Forvaltningens anbefalinger (pdf)

På basis af høringssvarene blev der foretaget justeringer i konkurrenceprogrammet i relation til bebyggelsens placering mod Ryesgade og bevarelse af træer.

I september 2015 godkendte Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget konkurrenceprogrammet, og SAB/KAB iværksatte projektkonkurrencen.