Udvidet borgerinddragelse

I foråret 2015 er der afholdt fire borgermøder, som led i en udvidet borgerinddragelse. Møderne blev afholdt på Sølund 20. januar, 25. februar, 18. marts og 8. april.

De tre første borgermøder havde fokus på at indsamle input fra borgerne til møderækkens tre temaer: ’Byliv’, ’Byrum, bygninger mv.’ og ’Mulige fællesskaber mellem børn, unge og ældre. Input og idéer fra borgermøderne blev løbende opsamlet – dokumenterne finder du her:

1. Byliv
> Input fra grupperne_1 (pdf)
> Hovedpunkter fra den åbne debat_1 (pdf)

2. Byrum, bygninger mv.
> Input fra grupperne_2 (pdf)
> Hovedpunkter fra den åbne debat_2 (pdf)

3. Mulige fællesskaber mellem børn, unge og ældre
> Hovedpunkter fra den åbne debat_3 (pdf)

Fjerde møde var et opsamlende dialogmøde, hvor resultatet af de tre første borgermøder blev fremlagt og Teknik- og Miljøforvaltningens anbefalinger til byggeriets udformning og placering blev drøftet. De overordnede rammer for projektet, den kommende politiske høringsproces, samt borgernes muligheder for at få indflydelse på projektet, blev oplyst.

Teknik- og Miljøforvaltningens anbefalinger blev efterfølgende justeret. I forlængelse af denne proces er det blandt andet besluttet, at der skal integreres et seniorbofællesskab i bebyggelsen på Sølund.