TIDSPLAN

Tidsplan

Her kan du både finde den overordnede tidsplan for projektet og danne dig et overblik over byggeriet trin for trin.

 

Byggeriet gennemføres over en 4½-årig periode fra 2020-2025 og opføres i 2 etaper.

De unge, der midlertidigt bor i bygning 6 og 8 (etape 1) fraflytter inden byggeriet påbegyndes.

Der skal planlægges efter, at plejecenteret og daginstitutionen i bygning 2 og 4 (etape 2) skal være i drift og bebos under nedrivning og udførelse af etape 1.

Når bygningerne i etape 1 er færdige flytter plejecenteret og daginstitutionen direkte ind i de nye lokaler, hvorefter bygningerne i etape 2 nedrives og resten af byggeriet opføres.

 

Tidsplan over byggeriet inddelt i kvartaler

 

3. kvartal 2020: Udflytning af ungdomsboligerne. 

Forberedelse og klargøring af bygningerne i forhold til nedrivning af de første bygninger.


4. kvartal 2020: Nedrivningen begynder. Men plejehjem og børnehave bliver stående.   


1. kvartal 2021: Nedrivningen er slut, og opførelse af de nye bygninger begynder.

 

Klik her for at åbne PDF.