TIDSPLAN

Processen i store træk

2014

 • Politisk behandling i Borgerrepræsentationen, Sundheds- og omsorgsudvalget samt Teknik- og miljøudvalget
 • Planlægning af udvidet borgerinddragelse
 • Arbejde med lokalplan påbegyndes
 • Projekt opstartes

 

2015

 • Udvidet borgerinddragelse januar-maj
 • Offentlig høring og politisk behandling af rammer for byggeriet
 • Rammer for projektet fastlægges og udfoldes i konkurrenceprogram
 • Offentlig høring og politisk behandling af konkurrenceprogram
 • Projektkonkurrence opstartes i september
 • Konkurrenceforslag indleveres december

 

2016

 • Bedømmelse af konkurrence i dommerkomite
 • Politisk godkendelse og offentliggørelse af vinder
 • Lokalplan godkendt december 2016, med efterfølgende tilsagn om opstart af byggeproces

 

2017

 • Konkretisering af byggeprojektet - dispositionsforslag og projekt
 • Forslagsfasen

 

2018 - 2019

 • Ændring af entrepriseformen fra totalrådgivning i hovedentreprise til en totalentreprise
 • Udbudsperiode
 • Bearbejdning af projektforslaget i samarbejde med de nye samarbejdspartnere

2020

 • Projektets skema B ansøgning
 • Myndighedsansøgninger - nedrivnings- og byggetilladelse
 • Forventet byggestart efterår 2020

 

2020 - 2025

 • Forventet byggeperiode