Galleri

Sølund juni 2020

 

Mod Ryesgade er bygningen trukket tilbage. Her er mikrobutikker og plejecenterets borgerrettede funktioner placeret, og der skabes mulighed for varieret og aktivt byliv.

 

 

I hjørnet mod Sortedams Dossering er facaderne trukket tilbage, så der dannes en Søplads.

 

 

Overordnet spænder forslaget bebyggelsen ud i hele byggefeltet med tre grønne gårdrum, hvoraf det centrale danner passage på tværs af Sølund, fra Ryesgade mod søsiden.