Billeder fra byggepladsen

Naboer inviteres på kaffe i forbindelse med, at nedrivningen påbegyndes. For at undgå, at støv fra nedrivningen breder sig, anvendes vandkanoner.

Nabokaffe i forbindelse med at de første spuns sættes ned

Pælenedramning