PROJEKTET

Baggrund

Sølund omfatter inden nedrivning en blok med 150 plejeboliger, to blokke med ca. 230 midlertidige ungdomsboliger, en daginstitution og en parkeringskælder.

 

Oprindeligt har alle tre blokke fungeret som plejehjem/ældreboliger, men bebyggelsen lever ikke op til kravene for moderne ældre- og plejeboliger.

 

En analyse af flere mulige scenarier for en modernisering viste, at de eksisterende fysiske rammer vil være meget begrænsende i forhold til ombygning - bl.a. giver den lave etagehøjde bindinger i forhold til at integrere tidssvarende velfærdsteknologi.

 

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation besluttede i september 2014, at de eksisterende bygninger på Sølund skal rives ned, og at der efter en arkitektkonkurrence skal opføres plejeboliger, ungdomsboliger og en daginstitution, samt offentlige parkeringspladser på grunden.

 

Det nye Sølund skal etableres inden for rammerne af almenboligloven og Københavns Kommune har derfor indgået en partnerskabsaftale med SAB og KAB med henblik på opførelse af det nye byggeri.

 

Her på hjemmesiden kan du finde en opsummering af visionenorganiseringen og processen.

 

Du kan læse mere i Konkurrenceprogrammet.

 

På grunden omkring Sølund er der mange træer, hvoraf en række er bevaringsværdige. 

Se en plan for bevaring af eksisterende træer her