PROJEKTET

Vision

Med opførslen af Det nye Sølund ønsker Københavns Kommune, Samvirkende Boligselskaber og KAB, at sætte nye høje standarder for plejeboliger, børneinstitutioner, ungdomsboliger og seniorbofællesskaber.
 
Men vi vil mere end det. Vi vil indfri vores ambition om at skabe byggerier, der kan fungere som rammer for generationsfællesskaber i byen.
 
Det nye Sølund skal være et sted, hvor ældre, seniorer, unge og børn ikke kun bor sammen, men supplerer og drager nytte af hinanden. Samtidig skal der være plads til, at beboergrupperne og beboerne hver især har mulighed for at trække sig tilbage og være sig selv.
 
Fællesskabet skal være en aktiv åre i og omkring bebyggelsen. Et fællesskab som beboerne kan glide ind og ud af – eller blot betragte.
 
Sølund skal desuden understøtte et positivt byliv, hvor beboerne, medarbejderne og borgerne har forståelse for, drager omsorg for og blander sig med hinanden.
 
Sølund ligger unikt placeret midt i et både rekreativt og livligt lokalområde på Nørrebro. Vores vision er at skabe en bebyggelse, der bliver en integreret del af et levende og attraktivt bykvarter.
 
Du kan læse mere om visionen i Konkurrenceprogrammet.