PROJEKTET

Byggeriet

Vi er i gang med at rive det eksisterende Sølund ned. På grunden etableres Det nye  Sølund, bestående af ca. 38.000 m2 etageareal, fordelt på:

  • 360 plejeboliger med tilhørende servicearealer, fx cáfe og multisal
  • 23 tryghedsboliger til ældre
  • 150 ungdomsboliger. Heraf 20 boliger til unge med særlige behov
  • daginstitution
  • fællesarealer og mikrobutikker i stueplan.

Herudover etableres:

  • offentlige og private parkeringspladser - 122 offentlige parkeringspladser og 67 parkeringspladser til beboere 
  • skybrudssikring og lokal afledning af regnvand.

Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af projektet i Fremtidens Sølund