PROJEKTET

Målinger 2022

I forbindelse med pælenedramning er der i april 2022 igen opsat udstyr til måling af støj og vibrationer.

 

Grænseværdien for støj gælder for almindelige arbejder og er overskredet ved sammenhængende 8 timers støj på over 70 db i gennemsnit.

 

Grænseværdien for vibrationer er max. 5,0 mm/s.

 

I menuen til venstre kan du se resultaterne af støj- og vibrationsmålinger.