PROJEKTET

Målinger 2024

I forbindelse med pælenedramning er der i januar 2024 igen opsat udstyr til måling af støj og vibrationer.

 

Grænseværdien for støj gælder for almindelige arbejder og er overskredet ved sammenhængende 8 timers støj på over 70 db i gennemsnit. Ved særlige arbejder – som fx pælefundering – er der ingen øvre grænse mellem kl. 8.00-17.00 på hverdage. Der er en max grænse på 70 decibel fra kl. 7.00-8.00 og igen fra kl. 17.00 -18.00.

 

Grænseværdien for vibrationer er max. 5,0 mm/s.

 

Herunder kan du hente støj- og vibrationsmålinger fra området omkring Plejecentret Sølund som pdf-dokumenter.