PROJEKTET

Organisering

Klik på billedet for at se det i høj opløsning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SAB
:

Samvirkende Boligselskaber er bygherre, bygningsejer samt driftsherre af bygninger og udearealer. SAB udlejer plejeboliger, servicearealer og ældreboliger efter henvisning fra kommunen samt ungdomsboligerne.

 


 

 

KAB: Er byggeforretningsfører og projektsekretariat for SAB.

 


 

 

Københavns Kommune

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF), Københavns Kommune, driver plejehjemmet.

 

Der er i samarbejde med Socialforvaltningen (SOF) indgået en særskilt aftale om leje af de 20 boliger til unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF). Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) er endelig bruger og ejer af de offentlige parkeringspladser i parkeringskælderen, og Børn- og Ungeforvaltningen (BUF) er endelig bruger og ejer af daginstitutionen.

 


 

De tekniske rådgivere:

  • Rådgiverteamet, ved C.F. Møller og Tredje Natur, har teamet op med Rambøll som bygherrerådgiver.
     

  • Totalentreprenørerne: Skal planlægge og udføre byggeriet, så byggeriet opføres inden for den aftalte økonomi, tid og kvalitet.