PROJEKTET

Politisk proces

Her kan du læse om den politiske proces, der har ført til, at vi nu bygger et nyt Sølund.

 

I januar 2015 indbød Nørrebro Lokaludvalg, KAB, SAB og Københavns Kommune borgere og naboer til at bidrage med idéer og input til et inspirationskatalog til projektkonkurrencen for Sølund.

 

Input fra den udvidede borgerinddragelse indgik i et udkast til konkurrenceprogrammet, som efterfølgende var i høring i sommeren 2015.

 

Herefter blev der holdt en arkitektkonkurrence, og vinderforslaget blev valgt i februar 2016. 

Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af projektet i konkurrenceprogrammet og dommerbetænkningen

 

Vinderprojektet danner grundlag for lokalplanforslaget ”Fremtidens Sølund”, som var i høring i efteråret 2016. Lokalplanen blev godkendt december 2016, med efterfølgende tilsagn om opstart af byggeproces.