PROJEKTET

Lokalplan

Vinderprojektet danner grundlag for lokalplanforslaget ”Fremtidens Sølund”, som er i høring i efteråret 2016. Lokalplanen blev godkendt d. 15. december 2016, med efterfølgende tilsagn om opstart af byggeproces.

 

Bilaget til den politiske indstilling om Skema A var i høring frem til d. 31. oktober 2016. Af bilaget fremgår bl.a. den forventede månedlige husleje for hhv. plejeboliger, seniorboliger og ungdomsboliger. Selve ind­stillingen indeholder alene budgettekniske oplysninger og sendes ikke i høring.

 

Læs mere i "Høringsbrevet" og "Bilag 1", som kan downloades her: