PROJEKTET

Udvidet borgerinddragelse

I starten af 2015 blev der holdt fire borgermøder. Møderne blev holdt på Sølund den 20. januar, 25. februar, 18. marts og 8. april.

 

De tre første borgermøder havde fokus på at indsamle input fra borgerne til møderækkens tre temaer: ’Byliv’, ’Byrum, bygninger mv.’ og ’Mulige fællesskaber mellem børn, unge og ældre'.

 

Input og idéer fra borgermøderne blev samlet i et dokument, som indgik i materiale til arkitektkonkurrencen.

 

1. Byliv

2. Byrum, bygninger mv.

3. Mulige fællesskaber mellem børn, unge og ældre

Fjerde møde var et opsamlende dialogmøde, hvor resultatet af de tre første borgermøder blev fremlagt og Teknik- og Miljøforvaltningens anbefalinger til byggeriets udformning og placering blev drøftet. De overordnede rammer for projektet, den kommende politiske høringsproces, samt borgernes muligheder for at få indflydelse på projektet, blev oplyst.

 

Teknik- og Miljøforvaltningens anbefalinger blev efterfølgende justeret. I forlængelse af borgerinddragelsen er det blandt andet besluttet, at der skal integreres et seniorbofællesskab i bebyggelsen på Sølund.