TIDSPLAN

Tidsplan

Der er lige nu stille omkring Sølund, og der vil være fortsat være stille i en periode. Årsagen er, at vi har opsagt kontrakten med Züblin som følge af, at entreprenøren har misligholdt kontrakten, stillet et økonomisk efterkrav på 314 millioner kroner og varslet forsinkelse på 28,5 måneder. Vi kunne desværre ikke få enderne til at mødes og blive enige, og derfor er byggeriet nu på midlertidig pause.

 

Hvad sker der nu?

KAB, SAB, rådgivere og advokater arbejder lige nu på højtryk på en løsning, så vi kan finde en ny entreprenør og få gang i byggeriet igen. Kræfterne bliver brugt på at fastlægge nye budgetter og finde en ny entreprenør til byggeriet.

 

Tidsplan for Det nye Sølund

Planen var oprindeligt at gennemføre byggeriet i 2 etaper over en 4½-årig periode fra december 2020 – april 2026.  Vi arbejder nu med en forsinkelse på omkring 17 måneder.

 

Plejecenteret og daginstitutionen i bygning 4 og 2 (etape 2) har været i fuld funktion under nedrivningen og udførelsen af etape 1, og er det fortsat.

Når byggeriet af etape 1 er færdigt, flytter beboerne og personalet i plejecenteret samt daginstitutionen direkte ind i de nye lokaler. Herefter vil bygning 2 og 4 samt den sidste del af p-kælderen blive ryddet, de sidste bygninger revet ned og den resterende del af byggeriet opført.

 

Se illustration af de to etaper herunder.

 

Tidsplan over byggeriet inddelt i kvartaler (se navngivning af bygningerne nederst på siden)

 

1. kvartal 2024

Byggeriet genoptages.

 

4. Kvartal 2023
Den nye entreprenør, rådgiver, SAB og KAB samarbejder om projektet, så byggeriet kan komme i gang.

 

1.-4. KVARTAL 2023
Forberedelse og gennemførelse af udbud til opførelsesentreprisen, finansiering og indgåelse af entrepriseaftale.

 

Byggepladsen passes fortsat.
 

3.-4. Kvartal 2022
Finansiering og forberedelse af udbud til opførelsesentreprisen.
 

Byggepladsen passes med grundvandssænkning, de bevaringsværdige træer passes, hegnet vedligeholdes, og der er en vagtordning, som sikrer at hegnet er intakt, og der ikke sker uheld på pladsen igangværende.
 

Byggepladshegnet er flyttet ind, så Ryesgade igen er åbnet med 2 kørebaner, og der er mulighed for parkering i siden langs byggepladsen.   
 

2. KVARTAL 2022
Udførelse af prøve-pæleramning i byggefelt 1.1 og pælene er en del af funderingen i byggeriet – gennemført.
 

Ophævelse af entrepriseaftalen på opførelsen af byggeriet.
 

1. KVARTAL 2022

Klargøring og overdragelse af byggepladsen til entreprenøren der skal opføre byggeriet – gennemført.

 

4. KVARTAL 2021
Færdiggørelse af spuns – gennemført.  

 

3. KVARTAL 2021
Udførelse af grundvandssænkning, spuns og udgravning til ny kælder – gennemført.

 

2. KVARTAL 2021
Nedrivningen begynder og afsluttes – gennemført.

 

1. KVARTAL 2021
Klargøring af installationer og opstilling af byggeplads - gennemført

Nedrivningen inde i bygningerne udføres – gennemført.

                                           

4. KVARTAL 2020
Udflytning af ungdomsboligerne og klargøring af bygningerne – gennemført.

 

Det nye Sølund ETAPE 1  

 

Ryesgade

Sortedam Dossering

 

 

Det nye Sølund ETAPE 2  

Ryesgade

Sortedam Dossering