TIDSPLAN

Tidsplan

Tidsplan for Det nye Sølund

Planen var oprindeligt at gennemføre byggeriet i 2 etaper over en 4½-årig periode fra december 2020 – april 2026.  Imidlertid blev vi nødt til at skifte entreprenør i 2022. Det har betydet en forsinkelse af byggeriet, der forventes færdigt i 2029.

 

Plejecenteret og daginstitutionen i bygning 4 og 2 (etape 2) har været i fuld funktion under nedrivningen og udførelsen af etape 1, og er det fortsat.
 

Når byggeriet af etape 1 er færdigt, flytter beboerne og personalet i plejecenteret samt daginstitutionen direkte ind i de nye lokaler. Herefter vil bygning 2 og 4 samt den sidste del af p-kælderen blive ryddet, de sidste bygninger revet ned og den resterende del af byggeriet opført.

 

Se illustration af de to etaper herunder.

 

Tidsplan over byggeriet 

Januar 2024
Byggepladshegnet flyttes ud og Ryesgade bliver igen ensrettet, og p-pladser på vejen bliver reduceret. Skurby m.m. opstilles på byggepladsen. 

Januar-marts 2024
Pæleramning.

 

Det nye Sølund ETAPE 1

 

Ryesgade


Bygning 1 indeholder børneinstitution samt plejeboliger, bygning 2-6 plejeboliger.
 

Primo januar 2024 – ultimo april 2026: Opførelse af første del af plejehjemsbygninger samt daginstitution. 

Medio januar 2024 – ultimo juli 2027: Opførelse af anden del af plejehjemsbygningerne, og nedrivning af de sidste eksisterende bygninger på grunden.

 

 

Det nye Sølund ETAPE 2  

Ryesgade

Bygning 7-8 indeholder plejeboliger og tryghedsboliger til ældre, bygning 9 ungdomsboliger.

 

Medio april 2027 – primo marts 2029: Opførelse af ungdomsboliger og den tredje del plejehjemsbygning og afslutning af kælder.

 

 

Tidligere i processen

November-december 2023
Registrering af naboejendomme.
Diverse undersøgelser og administrativ klargøring af byggepladsen.
Opsætning af måleudstyr på udvalgte naboejendomme.

 

1.-4. kvartal 2023
Forberedelse og gennemførelse af udbud til opførelsesentreprisen, finansiering og indgåelse af entrepriseaftale.
Byggepladsen passes fortsat.

3.-4. Kvartal 2022
Finansiering og forberedelse af udbud til opførelsesentreprisen.
Byggepladsen passes med grundvandssænkning, de bevaringsværdige træer passes, hegnet vedligeholdes, og der er en vagtordning, som sikrer at hegnet er intakt, og der ikke sker uheld på pladsen.
Byggepladshegnet er flyttet ind, så Ryesgade igen er åbnet med 2 kørebaner, og der er mulighed for parkering i siden langs byggepladsen.   

2. kvartal 2022
Udførelse af prøve-pæleramning i byggefelt 1.1 og pælene er en del af funderingen i byggeriet. Ophævelse af entrepriseaftalen på opførelsen af byggeriet.

1. Kvartal 2022
Klargøring og overdragelse af byggepladsen til entreprenøren der skal opføre byggeriet.
 

4. kvartal 2021
Færdiggørelse af spuns.
 

3. kvartal 2021
Udførelse af grundvandssænkning, spuns og udgravning til ny kælder.
 

2. kvartal 2021
Nedrivningen begynder og afsluttes.
 

1. kvartal 2021
Klargøring af installationer og opstilling af byggeplads. Nedrivningen inde i bygningerne.  
  

4. kvartal 2020
Udflytning af ungdomsboligerne og klargøring af bygningerne.