TIDSPLAN

Aktuelt

Tidsplan over byggeriet inddelt i kvartaler (se navngivning af bygningerne nederst på siden)

 

4. KVARTAL 2020 - Udflytning af ungdomsboligerne og klargøring af bygningerne

Bygningerne 6 og 8 inkl. kælderen er blevet ryddet. Beplantning og udendørsinventar er flyttet i depot og børnehave.

Der er udarbejdet en plejeplan for de bevaringsværdige træer, og træerne beskyttes og plejes iht. planen. Ultimo december 2020 udføres beskyttelse af de aftalte bevaringsværdige træer i forhold til byggepladsen, maskiner mm under nedrivningen og opførelsen.

 

 

1. KVARTAL 2021 - Klargøring af installationer og opstilling af byggeplads

Bøgehæk og anden beplantning mod Læssøesgade, Sortedamssøen og Ryesgade ryddes, så der er plads til opstilling af byggepladshegn.

Der opstilles en mindre byggeplads på Sølund-grunden til nedrivningsentreprenørens byggeplads.

Der udføres trafikregulering af den sidste del af Ryesgade (ud for Sølund) for at sikre cyklister og gående under byggeriets udførelse.

Indvendig rydning af bygningerne udføres fra midt februar og frem.

 

Nabo bygningerne bliver registreret, så vi er sikre på, at det ikke er det nye byggeri, der afstedkommer revner i naboernes bygninger.

 

2. KVARTAL 2021 - Nedrivningen begynder

Nedrivning af den synlige del af bygningerne udføres.

 

3. KVARTAL 2021 - Udførelse af spuns og udgravning til ny kælder

Udgravning af kælder udføres.

Spuns udføres for hele etape 1. Spunsen vibreres ned (en mere skånsom metode).

Opstilling af hovedbyggeplads til hovedentreprenør Züblin og opførelse af byggeriet.

 

4. KVARTAL 2021 - Færdiggørelse af spuns og opførelsesarbejderne påbegyndes

Nedrivning og udgravning til byggeriet er afsluttet.

Opførelse af de nye bygninger i etape 1 påbegyndes.

 

 

ETAPE 1 - Det nye Sølund

 

Ryesgade

Sortedam Dossering

 

 

ETAPE 2 - Det nye Sølund

Ryesgade

Sortedam Dossering