TIDSPLAN

Processen i store træk

2014

 • Politisk behandling i Borgerrepræsentationen, Sundheds- og omsorgsudvalget samt Teknik- og miljøudvalget
 • Planlægning af udvidet borgerinddragelse
 • Arbejde med lokalplan påbegyndes
 • Projekt opstartes

 

2015

 • Udvidet borgerinddragelse januar-maj
 • Offentlig høring og politisk behandling af rammer for byggeriet
 • Rammer for projektet fastlægges og udfoldes i konkurrenceprogram
 • Offentlig høring og politisk behandling af konkurrenceprogram
 • Projektkonkurrence opstartes i september
 • Konkurrenceforslag indleveres december

 

2016

 • Bedømmelse af konkurrence i dommerkomite
 • Politisk godkendelse og offentliggørelse af vinder
 • Lokalplan godkendt december 2016, med efterfølgende tilsagn om opstart af byggeproces

 

2017

 • Konkretisering af byggeprojektet - dispositionsforslag og projekt
 • Forslagsfasen

 

2018 - 2019

 • Ændring af entrepriseformen fra totalrådgivning i hovedentreprise til en totalentreprise
 • Udbudsperiode
 • Bearbejdning af projektforslaget i samarbejde med de nye samarbejdspartnere

2020

 • Projektets skema B tilsagn modtages

 • Ubetinget Totalentreprisekontrakter indgås

 • Myndighedsansøgninger – nedrivnings- og byggetilladelse

 • Oprydning af klargøring af bygningerne i etape 1

 • Flytning af træer, planter, belægninger og inventar til genbrug i det nye Sølund

 • Plejeplan og beskyttelse af de aftalte bevaringsværdige træer

 • Information og kommunikation med naboer, beboere og ansatte aktiveres

 

2021

 • Byggeperiode – etape 1 påbegyndes
 • Opstilling af nedrivningsentreprenørens byggeplads
 • Byggepladshegn om etape 1 udføres
 • Etablering af midlertidige installationer til de bygninger (Plejehjemmet og daginstitutionen), der skal være i fuld funktion under udførelse af etape 1

 

2021 – 2026

 • Byggeperioden påbegyndes januar 2021 og er planlagt afsluttet i april 2026