PROJEKTET

Målinger - lyd og vibrationer

Entreprenøren har opsat udstyr til måling af støj på Læssøesgade 3, Ryesgade 17 og Plejecentret Sølund.

 

Grænseværdien for støj er overskredet ved sammenhængende 8 timers støj på over 70 db i gennemsnit.

 

Udstyr til måling af vibrationer er opsat på Læssøesgade 3, Ryesgade 9, Ryesgade 17 og på Plejecentret Sølund, Bygning 4.

 

Grænseværdien for vibrationer er max. 5,0 mm/s.

 

Her kan du se resultaterne af støj- og vibrationsmålinger.

Sidst opdateret 14. september 2021