PROJEKTET

Målinger – lyd og vibrationer

Entreprenøren har opsat udstyr til måling af støj på Læssøesgade 3, Ryesgade 17 og Plejecentret Sølund.

 

Grænseværdien for støj gælder for almindelige arbejder og er overskredet ved sammenhængende 8 timers støj på over 70 db i gennemsnit.

 

Udstyr til måling af vibrationer er opsat på Læssøesgade 3, Ryesgade 9, Ryesgade 17 og på Plejecentret Sølund, Bygning 4.

 

Grænseværdien for vibrationer er max. 5,0 mm/s.

 

I menuen til venstre kan du se resultaterne af støj- og vibrationsmålinger.

Sidst opdateret 29. april 2022.