PROJEKTET

Offentlig høring

Udkast til konkurrenceprogrammet var i høring sommeren 2015.

Herunder findes dokumenterne (pdf-filer), der dannede grundlag for høringen:

På basis af høringssvarene blev der foretaget justeringer i konkurrenceprogrammet i relation til bebyggelsens placering mod Ryesgade og bevarelse af træer.

 

I september 2015 godkendte Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget konkurrenceprogrammet, og SAB/KAB iværksatte projektkonkurrencen.